วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบครูการุณย์ สุวรรณรักษา
1. ไก่มีกี่ขา?
1 ขา
2 ขา
3 ขา
4 ขา

2. หมูมีกี่ขา?
2 ขา
3 ขา
4 ขา
5 ขา

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: